bg Krediti i bespovratna sredstva

Krediti i bespovratna sredstva za pravna lica

 

KREDITI

 

Equiteam consulting se bavi konsaltingom odnosno savetovanjem prilikom pronalaženja adekvatnih bankarskih usluga i kredita, kao i drugih izvora finansiranja kod različitih Fondova, pripremom kompletne dokumentacije za podnošenje zahteva za kredite i bespovratna sredstva kod različitih finansijskih institucija i Fondova (Banke, Fond za razvoj Republike Srbije, RAS - Razvojna Agencija Srbije, IPARD, lizing kuće itd.) sve do konačne realizacije odnosno odobrenja finansiranja i isplate sredstava (kredita, bespovratnih sredstava, grantova).

Odluka o vrsti kredita koji vam je potreban je veoma bitna, a zavisiće od vaših specifičnih potreba i finansijske situacije.

Kao dugogodišnji bankari pružamo usluge konsaltinga koje se odnose prvenstveno na odabir odgovarajućeg kredita, jer izbor pravog kredita sa odgovarajućom namenom i ročnošću je od ključnog značaja za adekvatno finansiranje pravnog lica, bilo da se radi o Start –up firmi tj.početniku u poslovanju ili postojećem preduzeću, ili preduzetniku.

Mi poznajemo bankarsko tržište i tržište kredita, tako da na osnovu Vašeg zahteva za finansiranjem i potrebe preduzeća utemeljene na finansijskoj analizi  i analizi poslovanja savetujemo Vas i zajedno sa Vama vršimo izbor kredita odnosno izvora finansiranja koji je preduzeću potreban, a zatim pronalazimo Banku ili drugu finansijsku instituciju koja je spremna da takav kredit odnosno finansiranje ponudi. Nekada je to kredit sa dužom ročnošću, nekada sa prilagođenim planom otplate ili kredit za refinansiranje, a sve u cilju dobijanja pravilnog finansiranja. Dakle, kao dugogodišnji bankari imamo znanja i iskustva da procenimo Vaše preduzeće i nađemo adekvatni kredit odnosno izvor finansiranja.

Sa klijentima (privrednim društvima, bankama i drugim finansijskim institucijama) razvijamo dugoročni partnerski odnos koji podrazumeva uzajamno poštovanje i podršku.

Pravilnim finansiranjem omogućuje se rast i razvoj preduzeća bez narušavanja toka gotovine i ugrožavanja poslovanja. Mi omogućavamo našim Klijentima da razviju partnerski odnos sa Bankama i drugim finansijskim institucijama, jer je bankarstvo posao poverenja.

Bankarske procedure se zasnivaju na istorijskim pokazateljima urednosti otplate kredita, što između ostalog dokazuje našu tvrdnju da je poverenje i dugoročan odnos ključan kod Banaka i drugih institucija koje Vam pozajmljuju finansijska sredstva odnosno kredite.

U tom smislu i mi imamo dugoročnu saradnju sa našim Klijentima zasnovanu na poverenju, jer je takva saradnja najefikasnija, a poznavanje Klijenta ključno za uspeh.

Projekte za koje,  na osnovu dugogodišnjeg bankarskog iskustva i stečenih znanja, procenimo da ne mogu uspeti nećemo ni započinjati.

 

Krediti i bespovratna sredstva za pravna lica

 

BESPOVRATNA SREDSTVA

 

Equiteam consulting se bavi konsaltingom odnosno savetovanjem, pripremom kompletne dokumentacije i apliciranjem za bespovratna sredstva po različitim Programima kod Banaka, Fonda za razvoj Republike Srbije, RAS - Razvojne agencije Srbije, IPARD-a, Inovacionog Fond itd. sve do konačne realizacije odnosno odobrenja finansiranja i isplate sredstava (kredita, bespovratnih sredstava, grantova).

Od samog osnivanja bavimo se programima koji u sebi imaju deo bespovratnih sredstava i grantova.Za ove  Programe ključno je planiranje, pa se i mi propremamo tako što analiziramo potencijalne Klijente i Programe koji sadrže bespovratna sredstva.

Programi podrške koji će biti objavljeni u narednom periodu moraju se pripremiti na vreme.

To znači da klijente  savetujemo, analiziramo i pripremamo za buduće projekte.Kako se u u većini slučajeva (koji se odnose na bespovratna sredstva) uglavnom radi o investicionim ulaganjima (osim za Start up firme – početnike u poslovanju, gde se uz grantove mogu dobiti i krediti za obrtna sredstva ) potrebno je adekvatno planiranje. U tom smislu analiziramo klijenta, savetujemo i pripremamo se zajedno sa Klijentom za investiciono ulaganje. Ukoliko je potrebno pripremamo kompletnu dokumentaciju za apliciranje po različitim Programima za bespovratna sredstva i vodimo pregovore sa finansijskim institucijama i drugim finansijerima sve do konačne realizacije odnosno odobrenja finansiranja i isplate sredstava (kredita, bespovratnih sredstava, grantova).